Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi näitä järjestyssääntöjä, jotka on laadittu ja hyväksytty asukkaiden asumisviihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ja niihin piirtämisestä ym. vastaa- vasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

MUUTTOILMOITUS

Lain mukaan huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava maistraattiin.

YHTEISET TILAT JA PIHA-ALUEET

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21 - 07. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudes- taan. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu sekä tupakointi niissä on kielletty. Yhteistilojen ja piha-alueiden kulkutiet on pidettävä siisteinä ja vapaina. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Lastenrattaita ym. tavaroita ei saa säilyttää porraskäytävissä. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien, mainosten, antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Lintujen ja oravien ruokkiminen piha-alueella, parvekkeilla tai huoneistopihoilla on kielletty (hygieniasyistä).

Avotulen teko piha-alueella on kielletty.

HUONEISTOT

Naapureita häiritsevä käyttäytyminen on kielletty. Klo 22-07 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha. Yhtiön suostumuksella tehtävistä ja melua ja häiriöitä aiheuttavista korjaustöistä on ilmoitettava naapureille etukäteen, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa tai yhteistiloissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoliikkeelle tai isännöitsijälle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja/tai vaurioittaa niitä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Pyykkinarujen kiinnittäminen saunoihin on ehdottomasti kielletty.

PARVEKKEET

Asukkaan tulee huolehtia myös parvekkeen siisteydestä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa eikä grillata. Kukka-astiat on parvekkeilla sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Parveketilaan tai vastaa- vaan ei saa kerätä ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa eikä parvekkeelta saa heittää tupakantumppeja tai muu- ta tavaraa. Antennien tms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

HUONEISTOPIHAT

Asukkaan velvoite on pitää huoneistoon kuuluva piha-alue siistinä ja hoitaa sen viher- ja lumityöt.

ULKOALUEET

Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä eikä pihan istutuksia, nurmikkoa, pihakalusteita tai leikkivälineitä saa va- hingoittaa.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ottaen huomioon jätteiden lajittelusta annetut ohjeet. Muiden kuin talousjätteiden (mm. huonekalut) poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalli- set jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on parvekkeilla kielletty ja sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuissa paikois- sa ma - pe klo 8-20, la 8-18, pyhinä kielletty. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivatta- minen on sallittua huoneistoparvekkeilla (vain kaiteiden sisäpuolella), huoneistopihoilla sekä niille varatuilla paikoilla.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvoilla ei saa tarpeettomasti ajaa piha- alueelle. Mikäli pihalle ajaminen on poikkeustilanteessa välttämätöntä, tulee ajonopeuden olla tällöin erityisen alhainen. Pysäköinti pihakäytäville ja pelastusteille on ehdottomasti kielletty samoin kuin auton tarpeeton joutokäynti.

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä, käytöstä poistettuja, rekisteröimättömiä tai katsasta- mattomia ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella, ei myöskään veneitä, asuntovaunuja tms.

Autopaikkojen pistorasiakotelot tulee pitää lukittuina. Auton lämmitysjohtoa ei saa jättää pistorasiaan silloin, kun auto ei ole siihen kytkettynä. Autojen pesu ja korjaaminen on paikoitus- ja piha-alueilla kielletty.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ja huoneistopihojen ulkopuolella lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon muita asukkaita eivätkä liata rakennusta, tonttia tai talon yhteisiä tiloja. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen pihalla, lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Kiinteistö Oy Lammentaustan hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut nämä järjestyssäännöt kokouksessaan 26.3.2019.