Sähköinen asuntohakemus

Hakemus on voimassa 3 kk.

*-merkityt kohdat ovat pakollisia.

1 Henkilötiedot

1.1 Hakijan henkilötiedot

1.2 Avio/avopuolison henkilötiedot

1.3 Muut asumaan tulevat henkilöt

2 Haettava huoneisto

3 Asunnon tarve

Kohdat 3.1 – 3.4 täytetään tarpeen mukaan

3.1 Asunnottomuus

3.2 Muuttovelvoite nykyisestä asunnosta (päätökset liitteeksi)

3.3 Muutto paikkakunnalle työpaikan tai muun syyn vuoksi

3.4 Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat

3.5 Tulot ja varallisuus

4 Hakemuksen liitteet

Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta

Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk)

Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta

Luotonantajan todistus veloista

Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)

Muita liitteitä

Lomakkeen lähetyksessä tapahtui virhe! Täytäthän punaisella merkityt pakolliset kohdat.