Häiriöilmoitus

Miten toimia kun naapuri häiritsee

Lammen Asuntojen hallitus on toukokuussa 2010 vahvistanut yhtiön vuokrataloissa noudatettavat järjestyssäännöt ja ne on jaettu kaikkiin talouksiin. Uudet asukkaat saavat säännöt allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asukkaita ja niitä on noudatettava. Erityisesti korostamme, että muita asukkaita häiritsevä elämä on aina kielletty vuorokauden ajasta riippumatta. Klo 22-07 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.

Jos jonkun asukkaan normaalista poikkeava ja järjestyssääntöjen vastainen elämäntapa kuitenkin toistuvasti häiritsee talon muita asukkaita, on siitä syytä ilmoittaa kirjallisesti vuokranantajalle. Lievemmissä häiriötapauksissa (esim. liian kovaääninen musiikinsoitto tai koiran haukunta) kannattaa aina ensin ystävällisesti huomauttaa asiasta suoraan häiriötä aiheuttaneelle naapurille. Mikäli tämä ei auta, tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Lammen Asuntojen toimistoon. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai tulostaa valmiin lomakepohjan tästä.

Ilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • häiriötä aiheuttaneen asukkaan nimi ja osoite
  • mahdollisimman tarkka selvitys häiriöistä: mitä on tapahtunut, koska, mihin aikaan vuorokaudesta, kenen toimesta, mitä häiriötä tai vahinkoa on aiheutunut naapureille tai kiinteistölle, onko jouduttu kutsumaan paikalle poliisi, onko häiriö toistuvaa ja kuinka kauan häiritsevä elämä on jatkunut, onko häiriöistä huomautettu asianosaiselle, jne.
  • päiväys ja vähintään kahden eri huoneistossa asuvan asukkaan nimet, allekirjoitukset ja yhteystiedot

Kun vuokranantaja on saanut ilmoituksen, häiriötä aiheuttaneelle asukkaalle lähetetään kirjallinen huomautus tai vakavissa häiriötapauksissa kirjallinen varoitus. Varoitus toimitetaan häiriön aiheuttaneelle aina todisteellisesti eli haastemiehen välityksellä.

Nimettömänä tehtyjen ilmoitusten perusteella emme voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kahden todistajan allekirjoituksella varmistamme sen, että kyseessä ei ole kiusanteko tms. naapuria kohtaan. Valituksen tehneiden nimiä emme ilmoita häiriön aiheuttajalle.